Teamtraining "Werken vanuit coöperatieve leerstrategieën"

In het onderwijs draait het om betrokkenheid en leren.  Als je coöperatieve leerstrategieën op de juiste manier inzet, kun je met weinig moeite de onderwijsresultaten verbeteren. Coöperatief leren is meer dan alleen het werken met didactische werkvormen. Er zijn zeven sleutels die leiden tot succes: 

 1. Didactische structuren
 2. Teams
 3. Klassenmanagement
 4. Teambouwers
 5. Klasbouwers
 6. Sociale vaardigheden
 7. Basisprincipes GIPS

 

Teamtraining Expliciete directe instructie

Het expliciete directe instructiemodel is een gestructureerde onderwijsmethode waarbij de leraar de leerstof stap voor stap uitlegt aan de leerlingen. De lessen zijn opgebouwd uit duidelijke doelen, het activeren van voorkennis, expliciete instructie door de leraar, gezamenlijke oefeningen en individuele oefeningen. Deze aanpak zorgt ervoor dat alle leerlingen de lesstof goed begrijpen en actief betrokken zijn bij het leerproces.

Hoe ziet een teamtraining eruit?

 • Vrijblijvend introductiegesprek (kosteloos)
 • Introductiebijeenkomst met het team
 • Bijeenkomsten met een leerteam
 • Teambijeenkomsten 
 • Klassenbezoeken 
 • Informatieavond voor ouders 

Hoe ga ik te werk?

Misschien ken je het wel,  je volgt een teamtraining, iedereen is enthousiast en gaat meteen aan de slag. Na enkele weken tot maanden verwatert het onderwerp en na een paar jaar is in de dagelijkse praktijk niks meer te zien van de training.

Met mijn aanpak hoop ik een duurzame ontwikkeling in gang te zetten. Vanaf de eerste dag werk ik samen met een leerteam, bestaande uit leerkrachten en directieleden. Dit leerteam verdiept zich in de materie en bereidt samen met mij de teambijeenkomsten voor. In het begin verzorg ik de teambijeenkomsten en klassenbezoeken. Daarna gaan de leden van het leerteam met mij mee op klassenbezoek. Uiteindelijk neemt het leerteam de klassenbezoeken over. Het leerteam zorgt ervoor dat het onderwerp levend blijft en zorgt ervoor dat nieuwe leerkrachten in de ontwikkeling meegenomen worden.